Transport and Covid-19: responses and resources

Azərbaycanda Nəqliyyat Sisteminin Dekarbonizasiyası

Gələcək Fəaliyyətin Planlaşdırılması
Azərbaycanda nəqliyyat sisteminin dekarbonizasiyası: gələcək fəaliyyətin planlaşdırılması

Bu sənəddə Azərbaycanın nəqliyyat sektorundakı istixana qazı emissiyalarının azaldılması üçün imkanlar və problemlər nəzərdən keçirilir. Burada Azərbaycanın nəqliyyat sisteminə ümumi baxış təqdim edilir, ölkənin nəqliyyat sistemində CO2 tullantılarının azaldılması üçün mövcud siyasəti və gələcək planları nəzərdən keçirilir. Sənəddə, həmçinin nəqliyyat fəaliyyəti və Azərbaycan üçün mövcud olan emissiyalar haqqında məlumatlar, eləcə də dövlət qurumları tərəfindən onların qiymətləndirilməsi üçün istifadə olunan alətlər barədə ümumi məlumat verilir. Nəhayət, BNF-nin “İnkişaf etməkdə olan iqtisadiyyatlarda Nəqliyyatın Dekarbonlaşdırılması” (DTEE) layihəsi çərçivəsində növbəti fəaliyyət variantları təklif edilir

Bu, Almaniyanın Ətraf Mühit, Təbiəti Mühafizə və Nüvə Təhlükəsizliyi Federal Nazirliyi (BMU) tərəfindən maliyyələşdirilən, BNF tərəfindən həyata keçrilən “İnkişaf etməkdə olan iqtisadiyyatda nəqliyyatın dekarbonlaşdırılması” layihəsi çərçivəsində Azərbaycan üçün ilkin araşdırma sənədidir.

Go to the Decarbonising Transport in Emerging Economies project page

In English: Decarbonising Azerbaijan's Transport System: Charting the Way Forward

Share this page