Transport and Covid-19: responses and resources

Managing Urban Traffic Congestion Czech Version

Již od nejstaršího lidského osídlení jsou rozvoj měst a dopravy nerozlučně spjaty. Podobné síly, jež zapříčiňují slučování obyvatel do velkých městských oblastí, také někdy vedou k neúnosným dopravním kongescím na ulicích měst a dopravních tepnách. Správné vedení městských oblastí tedy vyžaduje rovnováhu mezi přínosy pocházejícími z aglomerací a problémy způsobenými nadměrnými kongescemi.

Na základě výzkumu předkládá tato publikace strategicky orientovaná doporučení pro účinné řízení dopravních kongescí a snižování nadměrných kongescí ve velkých městských oblastech. Také poskytuje základní přehled povahy, rozsahu a měření kongescí, která jsou nutná pro účinné řízení kongescí.

Tato publikace o Řízení městských dopravních kongescí je výsledkem dvouletého úsilí Pracovní skupiny špičkových výzkumných odborníků v oblasti dopravního provozu, dopravní ekonomiky a městské dopravy z mnoha zemí Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) a Evropské konference ministrů dopravy ECMT (dnes ITF). Do tohoto projektu Pracovní skupiny přispěli členové z Austrálie, Kanady, České republiky, Francie, Německa, Řecka, Japonska, Nizozemí, Nového Zélandu, Ruska, Španělska, Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, a Spojených států (viz příloha, obsahující úplný seznam zúčastněných).

Silniční kongesce představují palčivý problém ve všech veelkých a rostoucích městských oblastech. Tato publikace má poskytnout spolitickým činitelům i technickým pracovníkům strategickou vizi, koncepční rámec a vodítko k některým praktickým nástrojům, které jsou vyžadovány při řízení kongescí, aby se zmírnil celkový vliv na jednotlivce, rodiny, komunity i společnost.

Share this page